Woop Woop - nu er GDPR en realitet

Selvom vi nok hellere vil ud og danse, så er der lige en ting, vi skal have på rene. Det hedder GDPR og er desværre ikke en ny spændende danseorganisation, men noget så usexet som General Data Protection Regulation. Jeg har prøvet at skrive det på et så forståeligt dansk som muligt herunder.
 
God læselyst:-)

dancezone.dk's Persondatapolitik

Jævnfør den nye EU-persondataforordning, der træder i kraft den 25.5.2018, skal vi som virksomhed her oplyse om, hvilke oplysninger dancezone.dk har registreret om vores brugere og kunder og hvordan vi behandler oplysningerne.
Hvem er dataansvarlig?
dancezone.dk er ansvarlig for, at de data vi har på vores brugere og kunder, opbevares sikkert. 
Dette sikres gennem databehandleraftaler med vore underleverandører til portalen.
Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?
dancezone.dk opbevarer følgende data:
 • - Fornavn og efternavn
 • - Evt. firmanavn
 • - Fødselsdag
 • - Email-adresse
 • - Evt. webadresse
 • - Evt. adresse
 • - Postnummer og by
 • - Evt. telefonnummer
 • - Profilfoto og andre billeder og information, du som bruger måtte vælge at dele om dig selv på portalen
 • - Email-korrespondance mellem dancezone.dk og bruger/kunde
Hvad er formålet med behandlingen og hvad er det juridiske grundlag for at opbevare pågældende data?
Hos dancezone.dk indsamler vi kun de oplysninger der er absolut nødvendige for at servicere vores brugere og kunder. Det drejer sig derfor udelukkende om de personer, der vælger at oprette sig som bruger på danseportalen og de virksomheder vi har været i kontakt med i forbindelse med tilbudsgivning, salg, samarbejde og ifm. fakturering og regnskab. Det juridiske grundlag for at opbevare disse data, er således for at kunne opfylde en kontrakt eller aftale som den registrerede er part i.
Hvor lang tid opbevares oplysningerne?
Brugeres oplysninger opbevares, indtil en bruger måtte vælge at slette sin profil igen.
For brugere/kunder hvor der ikke har været aktivitet i over 5 år, kan vi dog vælge at slette data i vore systemer.
Den registreredes rettigheder jf. Persondataforordningen
 • - Retten til information om behandlingen af den registrerede persons oplysninger. 
 • - Retten til indsigt i, hvilke oplysninger, der behandles om den registrerede person og få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. 
 • - Retten til at få rettet urigtige oplysninger. 
 • - Retten til at blive glemt (herunder sletning af oplysninger). 
 • - Retten til dataportabilitet, dvs. at få oplysninger overført til en ny leverandør 
 • - Retten til begrænsning ('blokering') af personoplysninger, f.eks. ved indsigelse mod behandlingen. 
 • - Retten til at gøre indsigelse mod selve behandlingen. 
 • - Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser og profilering. 
 • - Retten til at trække et afgivet samtykke tilbage. 
 • - Retten til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet.
Videregivelse af oplysninger
dancezone.dk videregiver eller deler ikke oplysninger på vores brugere, kunder eller samarbejdspartnere uden forudgående samtykke. 
Hvor opbevares mine data?
Danseportalen dancezone.dk er baseret på CRM-systemer udbudt af Joomla.com og JomSocial.com. Der ud over anvendes faktureringssystemet sproom.net og nyhedsbrevssystemet Mailchimp.com. Oplysningerne videregives ikke til andre parter uden forudgående samtykke fra den pågældende kunde. I øvrigt samarbejdes med den lokale DGI-forening Nr. Bjært-Strandhuse IF som forestår indsamling af oplysninger for så vidt angår elever på de dansehold, der udbydes i regi NBSIF. 
dancezone.dk's underleverandører og servicepartnere kan have data-servere som fysisk er placeret uden for EU/EØS-landende, men virksomhederne overholder under alle omstændigheder lovgivningen i EU-persondataforordning, da de opererer indenfor EU/EØS. dancezone.dk kræver af sine IT-leverandører og samarbejdsparter, at disse lever op til reglerne i EU-persondataforordningen.
Handlingsplan
For en sikkerheds skyld, har dancezone.dk en intern handlingsplan for, hvad der skal gøres, i tilfælde af sikkerhedsbrud.
Skal jeg som kunde gøre noget?
Som bruger, kunde eller samarbejdspartner hos dancezone.dk skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med de skærpede EU-regler.
Vi skal blot oplyse om ovenstående, således at EU-lovgivningen er overholdt og du som bruger/kunde er informeret om dine rettigheder i forhold til persondata. Vores Persondatapolitik kan altid findes på vores hjemmeside.
Tak fordi du læste med.
Og lad os så komme ud og danse:-)
 
 
Maj 2018  
 

Log ind eller Opret bruger